Honorarium

Wysokość honorarium ustalana jest indywidualnie dla każdej sprawy przy uwzględnieniu jej stopnia skomplikowania, prognozowanego nakładu pracy, terminu wykonania czynności czy też wartości przedmiotu sprawy.

Stawki minimalne wynagrodzenia określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163 poz. 1348 z późn. zm.).

Kancelarie stosują następujące systemy rozliczeń :

System wynagrodzenia indywidualnego
wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług ;

System wynagrodzenia ryczałtowego
stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia jest stała
i określona stawką miesięczną ;