Noty biograficzne

Adwokat Jan Stępień

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku prawo. W latach 2005-2008 odbył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. W latach 2006-2009 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. W 2009r. uzyskał wpis na listę adwokatów.

Nr wpisu na Liście Adwokatów ORA w Rzeszowie 46/08.

Adwokat Marzena Szklarz-Stępień

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. W latach 2007-2011 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie zakończoną egzaminem adwokackim i uzyskała wpis na listę adwokatów.

Nr wpisu na Liście Adwokatów ORA w Rzeszowie 21/11